Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 De overeenkomst komt tot stand door het digitaal inleveren van het inschrijfformulier aan Yogastudio Kallumaan.

1.2 Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.4 De Yogastudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.5  De Yogastudio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.6 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van De Yogastudio, dienen te worden vergoed.

 

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een losse les of strippenkaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.

2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van yogastudio Kallumaan is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Een gereserveerde les kan tot 4 uur voorafgaand aan de les worden geannuleerd, de credit wordt dan terug gestort op het account. Indien de les na deze tijd wordt geannuleerd vervalt hiermee de credit voor de les.

2.5 Yogastudio Kallumaan heeft het recht zonder opgave van rede een deelnemer te weigeren.

2.6 Credits zijn na aanschaf 1 jaar geldig.

 

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door een automatische afschrijving via SEPA. Betaling van een strippenkaart of losse les kan ook door middel van iDeal.

3.2 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand, per eerste van de maand. De opzegging dient per e-mail of whatsapp aan yogastudio Kallumaan te worden doorgegeven. Ik verwerk de opzegging zo snel mogelijk. Als de automatische afschrijving al onderweg was, geld de opzegtermijn van die ene maand. Als de opzegging sneller is verwerkt kan het zijn dat er geen nieuwe afschrijving volgt. Ik zal je hiervan per whatsapp of mail  op de hoogte stellen.

 

Artikel 4: Zwangerschap of ziekte

4.1 Bij ziekte kan in overleg met yogastudio Kallumaan het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

4.2 In geval van zwangerschap (bij alle niet-zwangerschapsyogalessen) dient dit voorafgaand aan de les te worden gemeld bij de docent. Het is ook mogelijk het abonnement voor bepaalde tijd op te schorten of stop te zetten met de opzegtermijn van 1 maand.

 

Artikel 5: Wijzigingen lesrooster, prijzen

5.1 Yogastudio Kallumaan behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de mail, website en berichten in de studio.

5. 2 Yogastudio Kallumaan behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 oktober 2021 en gewijzigd op  4 mei 2024